Norsk Målungdom

Haustkonferanse: Nynorske talent

Er du eit nynorsk talent, eller vil du bli eit? Kom på haustkonferansen i Bergen! Her får du lære korleis du kan gjere ein skilnad for nynorsken, dialektene og språkmangfaldet.

Program

Programet kjem seinare, men me kan allereie avsløra at JON OLAV kjem og spelar for oss.

Påmelding

Fyll inn skjemaet for å melde deg på. Påmeldingsfristen er 20. september.

Praktisk

Tørre fakta

Kvar: St. Paul skole i Bergen

Når: 27. - 29. september

Pris: 500,- for studentar og 400,- for elevar

Reisedekking: Me kostar billegaste reiseveg for alle som kjem på leiren. Ta kontakt om du lyt reise med fly eller ikkje-billegaste reiseveg. Me tek sosiale omsyn.

Pakkeliste:

  • sovepose
  • liggjeunderlag/luftmadrass
  • toalettsaker
  • handkle

Reiseruter

Ta kontakt om du tykkjer det er vanskeleg å finne ein passande reiserute. Dei fleste vil finne ei høvande reiserute til Bergen på nettsida til reiseplanleggjaren Entur. (https://en-tur.no/).

Samlinga startar 16.30, og det er lurt å vere der omlag ein time før for å få mat og praktisk informasjon. Samlinga sluttar 13.00 på sundagen.

Informasjon til føresette

Det hender at foreldre er litt redde for å sende ungdomane sine avgarde aleine. Difor har me laga eit informasjonsskriv til føresette slik dei kan kjenne seg tryggare.