Norsk Målungdom

Fråsegner

Landsmøta og landsstyret vedtek kvart år fråsegner om aktuelle målpolitiske tema. Me legg dei ut på nettsida etter kvart som dei blir reinskrivne.

Berre lover på nynorsk i 2019

2018-11-18
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom meiner at alle lovene som blir vedteke i 2019 må vere på nynorsk.

Gjer det lett å vere nynorskbrukar i Vestfold og Telemark fylke

2018-11-18
(Landsstyret)

Gjer det lett å vere nynorskbrukar i Vestfold og Telemark fylke

Ikkje gløym nynorskbrukarar med dysleksi!

2018-11-18
(Landsstyret)

Ikkje gløym nynorskbrukarar med dysleksi!

Nynorsklyft for gutar!

2018-11-18
(Landsstyret)

Nynorsklyft for gutar

Gje lærarstudentane nynorskskrivetrening

2018-09-08
(Landsstyret)

Gje lærarstudentane nynorskskrivetrening

Ta vare på norsk i akademia: Endre teljekantsystemet!

2018-09-08
(Landsstyret)

Ta vare på norsk i akademia: Endre teljekantsystemet!

Ei ny språklov - ein stor sjanse til meir språkmangfald

2018-08-09
(Landsstyret)

Ei ny språklov - ein stor sjanse til meir språkmangfald

Styrk nynorsken i læreplanen!

2018-08-09
(Landsstyret)

Styrk nynorsken i læreplanen!

Noreg er meir enn Norge og Noreg

2018-05-06
(Landsstyret)

Dei samiske og kvenske namna på Noreg må få offisiell status

Nye Ålesund må bli ein nynorsk vekstkommune

2018-05-06
(Landsstyret)

Etter kommunesamanslåinga må nye Ålesund kommune bli ein nynorsk vekstkommune

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

2018-05-06
(Landsstyret)

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

Styrk retten til læremiddel på eige språk

2018-05-06
(Landsstyret)

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

Eit offensivt mållag for heile Noreg

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Læremiddel for framtida

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Nynorskelevar må få nynorske læremiddel, også i framtida.

Styrk kvensk i skolen

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Ja til fleire tiltak for å revitalisere det kvenske språket.

Universitet og høgskular på norsk

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Universitet og høgskular må ta ansvar for norsk fagspråk og for det norske språksamfunnet.

Jan må Tore å satse på nynorsken

2018-02-11
(Landsstyret)

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner må ta ansvar for nynorsken i skulen

Lat oss rydde ein Ny bø for nynorsken!

2018-02-11
(Landsstyret)

Me vil samarbeida med forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø om meir nynorsk i høgare utdanning

Skei ut med kultur for nynorsk, Grande!

2018-02-11
(Landsstyret)

Kulturminister Trine Skei Grande må ta ansvar for nynorsken

UiT må ta nynorskarbeidet på alvor

2018-02-11
(Landsstyret)

NMU er glade for at UiT prøver å bli betre på å bruke nynorsk. Det må dei arbeide meir med.

Nye fylke med norske namn

2017-11-19
(Landsstyret)

Nynorskelevar treng lærarar som kan nynorsk!

2017-09-03
(Landsstyret)

Den nynorske studentsamskipnaden

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Gjer nynorsk lett på nettbrett

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Hald Språkrådet i Oslo!

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Norsk Målungdom vil ha jobben gjord på norsk

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Nynorsk må ikkje hamne etter i digitaliseringa

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Også e-læringsplattformer skal vere på nynorsk

2016-04-01
(Landsmøtet 2016)

Språk inn i folkeregisteret!

2016-03-01
(Landsmøtet 2016)

Kva rolle språket bør ha i skuleverket, og skuleverket i språket.