Norsk Målungdom

Fråsegner

Landsmøta og landsstyret vedtek kvart år fråsegner om aktuelle målpolitiske tema. Me legg dei ut på nettsida etter kvart som dei blir reinskrivne.

Lat oss slå opp på nynorsk!

2019-02-17
(Landsstyret)

Norsk Målungdom krev at styresmaktene løyver midlar til å utvikla og kvalitetssikra digitale ordbøker som fungerer begge vegar mellom nynorsk og framandspråka spansk, tysk og fransk.

Nynorsk tekstning no!

2019-02-17
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom krev at statleg filmstøtte skal koplast til eit krav om at produsenten skal levera teksting på både nynorsk og bokmål.

Berre lover på nynorsk i 2019

2018-11-18
(Landsstyret)

Landsstyret i Norsk Målungdom meiner at alle lovene som blir vedteke i 2019 må vere på nynorsk.

Gjer det lett å vere nynorskbrukar i Vestfold og Telemark fylke

2018-11-18
(Landsstyret)

Gjer det lett å vere nynorskbrukar i Vestfold og Telemark fylke

Ikkje gløym nynorskbrukarar med dysleksi!

2018-11-18
(Landsstyret)

Ikkje gløym nynorskbrukarar med dysleksi!

Nynorsklyft for gutar!

2018-11-18
(Landsstyret)

Nynorsklyft for gutar

Gje lærarstudentane nynorskskrivetrening

2018-09-08
(Landsstyret)

Gje lærarstudentane nynorskskrivetrening

Ta vare på norsk i akademia: Endre teljekantsystemet!

2018-09-08
(Landsstyret)

Ta vare på norsk i akademia: Endre teljekantsystemet!

Ei ny språklov - ein stor sjanse til meir språkmangfald

2018-08-09
(Landsstyret)

Ei ny språklov - ein stor sjanse til meir språkmangfald

Styrk nynorsken i læreplanen!

2018-08-09
(Landsstyret)

Styrk nynorsken i læreplanen!

Noreg er meir enn Norge og Noreg

2018-05-06
(Landsstyret)

Dei samiske og kvenske namna på Noreg må få offisiell status

Nye Ålesund må bli ein nynorsk vekstkommune

2018-05-06
(Landsstyret)

Etter kommunesamanslåinga må nye Ålesund kommune bli ein nynorsk vekstkommune

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

2018-05-06
(Landsstyret)

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

Styrk retten til læremiddel på eige språk

2018-05-06
(Landsstyret)

Studentsamskipnadane skal fylgje mållova

Eit offensivt mållag for heile Noreg

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Læremiddel for framtida

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Nynorskelevar må få nynorske læremiddel, også i framtida.

Styrk kvensk i skolen

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Ja til fleire tiltak for å revitalisere det kvenske språket.

Universitet og høgskular på norsk

2018-03-18
(Landsmøtet 2018)

Universitet og høgskular må ta ansvar for norsk fagspråk og for det norske språksamfunnet.

Jan må Tore å satse på nynorsken

2018-02-11
(Landsstyret)

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner må ta ansvar for nynorsken i skulen

Lat oss rydde ein Ny bø for nynorsken!

2018-02-11
(Landsstyret)

Me vil samarbeida med forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø om meir nynorsk i høgare utdanning

Skei ut med kultur for nynorsk, Grande!

2018-02-11
(Landsstyret)

Kulturminister Trine Skei Grande må ta ansvar for nynorsken

UiT må ta nynorskarbeidet på alvor

2018-02-11
(Landsstyret)

NMU er glade for at UiT prøver å bli betre på å bruke nynorsk. Det må dei arbeide meir med.

Nye fylke med norske namn

2017-11-19
(Landsstyret)

Nynorskelevar treng lærarar som kan nynorsk!

2017-09-03
(Landsstyret)

Den nynorske studentsamskipnaden

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Gjer nynorsk lett på nettbrett

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Hald Språkrådet i Oslo!

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Norsk Målungdom vil ha jobben gjord på norsk

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Nynorsk må ikkje hamne etter i digitaliseringa

2017-04-02
(Landsmøtet 2017)

Også e-læringsplattformer skal vere på nynorsk

2016-04-01
(Landsmøtet 2016)

Språk inn i folkeregisteret!

2016-03-01
(Landsmøtet 2016)

Kva rolle språket bør ha i skuleverket, og skuleverket i språket.