Norsk Målungdom

Vinterleiren 2020

Frå 17. til 19. januar på Eina på Toten

Program

Programmet for vinterleiren 2020 kjem!

Det er innsjekk og brødmat frå 16.00 fredag. Programmet startar tidlegast 17.00. Programmet er ferdig sundag klokka 14.00. Det er lagt inn pause mellom kvart programpunkt, i tillegg til godt med matpausar.

Påmelding

Kan vi ta bilete av deg, og bruke bileta til blest?

Praktisk

Tørre fakta

Kvar: Skogstad leirstad på Eina på Toten

Når: 17. til 19. januar

Pris: Kjem

Reisedekking: Vi kostar reisa for alle som kjem på leiren.

Pakkeliste:

  • sovepose
  • toalettsaker
  • handkle
  • varme klede
  • ski, viss du vil gå på ski

Reiseruter

I år skal vinterleiren vere på Eina på Toten.

Leirstaden ligg 500 meter frå togstasjonen, så det enklaste og billegaste for dei som bur i nærleiken av ei togline, er å ta toget. Ting billettar så tidleg som mogleg, og kjøp miniprisbillettar viss det er.

For folk som bur verkeleg langt vekke frå Eina (Nord-Noreg, til dømes), kan det henda fly er einaste fornuftige reisemåte mtp. tidsbruk og reisebelastning. Ved bruk av fly tilrår me å kryssjekka prisar på Widerøe, SAS og Norwegian.

Merk: Me dekkjer i utgangspunktet ikkje fly frå andre stader i Sør-Noreg – det må i så fall avtalast med oss på førehand. Du kan eventuelt få refundert tilsvarande billegaste reisemåte, og ta mellomlegget sjølv.

Dersom du er i tvil om reisemåte, anten det handlar om pris eller noko anna, ta kontakt med praktisk ansvarleg Frida Pernille Mikkelsen på e-post frida@malungdom.no.

Informasjon til føresette

Det hender at foreldre er litt redde for å sende ungdomane sine avgarde aleine. Difor har me laga eit informasjonsskriv til føresette slik dei kan kjenne seg tryggare.