Norsk Målungdom

Vervekampanje

Vervekampanjen 2019 er frå 12. august til 22. september.

Gjer ein skilnad for målsaka! Verv vener, sysken, klasse- eller studiekameratar og andre kjende. Slik kan DU gjere Norsk Målungdom til ein større og sterkare organisasjon. Det er på den måten me kan få endå meir gjennomslag for god språkpolitikk og meir nynorsk i kvardagen.

Registrer verving her

Verekampanjen er over for i år.

Kjønn?
Vil du ha nyhendebrev?
Vil du ha medlemsavis?

Ressurspakka

Her kan du få tips til korleis du og lokallaget ditt kan hamne på toppen av vervetoppen! Klikk på bilete for å koma til ressurspakka.


Lokallagskonkurranse

Kva lokallag vervar flest? Studentmållaga og elevmållaga kjempar om kvar sin vandregral. Lokallaget ditt får utteljing for kvar ny medlem som vert verva av nokon i laget. Det vil seie at den du vervar, både gjev utteljing for deg som einskildmedlem når det gjeld kva vervepremiar du kan få, og for laget ditt i kampen mot dei andre lokallaga eller studentmållaga.

Her finn du svar på ofte stilte spørsmål om vervekampanjen

Her finn du oversikt over kven som er fadder for dei ulike lokallaga

Vervepremiar

Verv 1

Ringhaldar til telefon

Verv 2

T-skjorte

Verv 3

Notatbok

Verv 5

Språkmangfaldig genser

Verv 7

NMU-sekk

Verv 10

Gåvekort på samlaget eller storytel

Verv 13

2 festivalpass til ein nynorskfestival

Vervetoppen

Elevmållagsvervetoppen

Firda Målungdom: 15 vervingar
Fron Målungdom: 14 vervingar
Søre Sunnmøre Målungdom: 5 verving
Indre Sunnfjord Målungdom: 4 verving
VelSygna Målungdom: 3 vervingar
Sumarøyo Målungdom: 1 verving
Akershus Målungdom: 1 verving
Sørfjorden Målungdom: 1 verving
Trøndersk Målungdom: 1 verving
Vågen Elevmållag: 1 verving
Sandefjord Elevmållag: 1 verving
Molde Målungdom: 1 verving
Hallingdal Målungdom: 1 verving

Studentmållagsvervetoppen

Studentmållaget i Oslo: 52 vervingar
Studentmållaget i Bergen: 13 vervingar
Studentmållaget i Sogndal: 4 vervingar
Studentmållaget i Tromsø: 3 verving
Studentmållaget i Nidaros: 2 verving