Norsk Målungdom

Nynorsk myteknusar

Mange trur mykje om nynorsk, og mykje av det dei trur er feil. Difor skipar Norsk Målungdom til kampanjen Nynorsk Myteknusar. På denne nettsida kan du lese om ulike nynorskmytar og korleis du kan knuse dei. Takk til alle som har bidrege med tekstar.

Har du lyst til å aksjonere i kampanjen? Det er enkelt å gjere ein innsats: Du kan til dømes bytte framsidebilete på facebook til eit av desse.