Norsk Målungdom

Årsmeldingar

Her finn du tidlegare årsmeldingar for Norsk Målungdom.

Årsmeldinga er ein gjennomgang av kva Norsk Målungdom har gjort i året som har gått, kven som har sete i ulike verv og kva saker vi har arbeidd med. Det er sentralstyret som vedtar årsmeldinga.

Årsmelding for