Norsk Målungdom

Nynorskressursar

Her har me samla lekkjer til gode nynorskressursar. Dei kan du bruke anten nynorsk er hovudmålet eller sidemålet ditt. Nynorsk er ikkje vanskeleg, ein må berre sjå det og bruke det oftare. Då skal du sjå det losnar! Lukke til!

Testar

Nynorsk grammatikk

Ordbøker

Andre ressurssider

Les på nynorsk

Har du tips til fleire gode nynorskressursar? Kontakt oss