Norsk Målungdom

Fadderordninga

Alle lokallaga har ein fadder som har eit ekstra ansvar for å følgje opp lokallaget. Denne personen kan de spørje om til dømes Frifond, å arrangere stand, bestille tilfang og mykje anna. Her er ei oversikt over kven i sentralstyret som er fadder for kva lokallag.

Gunnhild Skjold, leiar
gunnhild@malungdom.no

 • Indre Agder målungdom
 • Katta målungdom
 • Studentmållaget i Tromsø

Ingunn V. Steinsvåg, nestleiar
ingunn@malungdom.no

 • Ås studentmållag
 • Studentmållaget i Stavanger

Frida Pernille Mikkelsen, skrivar
frida@malungdom.no

 • Studentmållaget i Agder
 • Studentmållaget i Bergen
 • Studentmållaget i Oslo

Ådne Reidar Nes Kleppe, sentralstyremedlem
aadnereidar@malungdom.no

 • Studentmållaget i Sogndal
 • Firda målungdom
 • Studentmållaget i Volda

Erling Leivestad, sentralstyremedlem
erling@malungdom.no

 • Sumarøyo målungdom
 • Trøndersk målungdom
 • Vika målungdom

Tobias Eikeland, sentralstyremedlem
tobias@malungdom.no

 • Fron målungdom
 • Studentmållaget i Nidaros
 • Sogndal målungdom

Anna Rekdal, 1. vara til sentralstyret
anna@malungdom.no

 • Hallingdal målungdom
 • Sandefjord elevmållag