Norsk Målungdom

Fadderordninga

Alle lokallaga har ein fadder som har eit ekstra ansvar for å følgje opp lokallaget. Denne personen kan de spørje om til dømes Frifond, å arrangere stand, bestille tilfang og mykje anna. Her er ei oversikt over kven i sentralstyret som er fadder for kva lokallag.

Frida Pernille Mikkelsen
frida@malungdom.no
Leiar

 • Hardanger og Voss Målungdom
 • Studentmållaget i Oslo
 • Studentmållaget i Tromsø
 • Studentmållaget i Stavanger

Rebekka Hugøy Hovland
rebekka@malungdom.no
Skrivar

 • Hallingdal Målungdom
 • Studentmållaget i Sogndal
 • Vika Målungdom
 • Ås studentmållag

Ådne Reidar Nes Kleppe
aadnereidar@malungdom.no
Nestleiar

 • Firda Målungdom
 • Studentmållaget i Nidaros
 • Studentmållaget i Volda

Dordi Boksasp Lerum
dordi@malungdom.no
Sentralstyremedlem

 • Indre Agder Målungdom
 • Studentmållaget i Bergen
 • Sogndal Målungdom

Tobias Christensen Eikeland
tobias@malungdom.no
Sentralstyremedlem

 • Fron Målungdom
 • Katta Målungdom
 • Trøndersk Målungdom

Marit Voldsund Fjeldvær
marit@malungdom.no
Sentralstyremedlem

 • Studentmållaget i Agder
 • Sumarøyo Målungdom
 • Søre Sunnmøre Målungdom