Norsk Målungdom

Fadderordninga

Alle lokallaga har ein fadder som har eit ekstra ansvar for å følgje opp lokallaget. Denne personen kan de spørje om til dømes Frifond, å arrangere stand, bestille tilfang og mykje anna. Her er ei oversikt over kven i sentralstyret som er fadder for kva lokallag.

Gunnhild Skjold, leiar
gunnhild@malungdom.no

 • Studentmållaget i Tromsø
 • Kongsgård Elevmållag
 • Sandefjord Elevmållag

Ingunn V. Steinsvåg, 1. nestleiar
ingunn@malungdom.no

 • Vika Målungdom
 • Ås studentmållag
 • Studentmållaget i Stavanger

Ragnhild Kvifte, 2. nestleiar
ragnhild@malungdom.no

 • Hallingdal Målungdom
 • Knarvik Elevmållag
 • Studentmållaget i Bergen

Frida Pernille Mikkelsen, skrivar
frida@malungdom.no

 • Indre Sunnfjord Målungdom
 • Indre Agder Målungdom
 • Studentmållaget i Oslo
 • Studentmållaget i Agder

Ådne Reidar Nes Kleppe, sentralstyremedlem
aadnereidar@malungdom.no

 • Sogndal Målungdom
 • Studentmållaget i Sogndal
 • Firda Målungdom
 • Studentmållaget i Volda

Erling Leivestad, sentralstyremedlem
erling@malungdom.no

 • Sumarøyo Målungdom
 • Vågen Elevmållag
 • Trøndersk Målungdom
 • Haugaland Målungdom

Tobias Eikeland, sentralstyremedlem
tobias@malungdom.no

 • Fron Målungdom
 • Studentmållaget i Nidaros
 • Søre Sunnmøre Målungdom
 • Studentmållaget i Gjøvik