Norsk Målungdom

Fadderordninga

Alle lokallaga har ein fadder som har eit ekstra ansvar for å følgje opp lokallaget. Denne personen kan de spørje om til dømes Frifond, å arrangere stand, bestille tilfang og mykje anna. Her er ei oversikt over kven i sentralstyret som er fadder for kva lokallag.

Tobias Christensen Eikeland
tobias@malungdom.no
leiar

 • Katta Målungdom
 • Studentmållaget i Oslo
 • Ås studentmållag

Olav Wixøe Svela
olav@malungdom.no
kontormedarbeidar

 • Indre Agder Målungdom
 • Studentmållaget i Stavanger

Marit Voldsund Fjeldvær
marit@malungdom.no
nestleiar

 • Studentmållaget i Nidaros
 • Trøndersk Målungdom
 • Studentmållaget i Volda

Rasmus Tennø Loe
rasmus@malungdom.no
sentralstyremedlem

 • Hardanger og Voss Målungdom
 • Katten Målungdom
 • Studentmållaget i Bergen
 • Studentmållaget i Sogndal

Mathilde Løkkevik
mathilde@malungdom.no
sentralstyremedlem

 • Firda Målungdom
 • Hallingdal Målungdom
 • Vika Målungdom

Synne Solberg
synne@malungdom.no
sentralstyremedlem

 • Fron Målungdom
 • Studentmållaget i Tromsø
 • Studentmållaget i Volda