Norsk Målungdom

Vervekampanje

Frå 20. august til 23. september er det vervekampanje. I vervekampanjen er det om å gjere å verve flest mogleg!

Registrer verving

Når vervekampanjen startar kan du registrere vervingar her.

Gjer ein skilnad for målsaka! Verv vener, sysken, klasse- eller studiekameratar og andre kjende. Slik kan DU gjere Norsk Målungdom til ein større og sterkare organisasjon. Det er på den måten me kan få endå meir gjennomslag for god språkpolitikk og meir nynorsk i kvardagen.

Lokallagskonkurranse

Kva lokallag vervar flest? Studentmållaga kjempar om den gjæve vandregralen. Dei tre beste elevmållaga vinn jakkemerke med sin eigen logo.

Lokallaget ditt får utteljing for kvar ny medlem som vert verva av nokon i laget. Det vil seie at den du vervar, både gjev utteljing for deg som einskildmedlem når det gjeld kva vervepremiar du kan få, og for laget ditt i kampen mot dei andre lokallaga eller studentmållaga.

Eit døme: 24. august vervar Ivar Aasen, medlem i Ørsta Elevmållag, Hulda Garborg på stand på storefri. Ivar oppmodar Hulda til å melde seg inn med SMS. Ho finn fram mobilen og sender «NMU100 Hulda Garborg+1862+huldagarborg@nynorsk.no+Knudaheio+4342 Undheim+Ivar Aasen» til 2090. Denne vervinga gjev utteljing både til Ørsta Elevmållag og Ivar sjølv, så lenge Hulda hugsar å skrive inn både fødeår og postnummer.

Vervepremiar

Vi avslører snart premielista!

Vervetoppen

Elevmållagsvervetoppen

Når de startar å verve oppdaterer vi elemållagsvervetoppen, slik at de kan fylgje med på kva lokallag som ligg best an til å vinne jakkermerke med eigen logo.

Studentmållagsvervetoppen

Når de startar å verve oppdaterer vi studentmållagsvervetoppen, slik at de kan fylgje med på kva lokallag som ligg best an til å vinne vandregralen.

Ressurspakka

Her kan du få tips til korleis du og lokallaget ditt kan hamne på toppen av vervetoppen!