Norsk Målungdom

Tilskipingar

Kvart år arrangerer Norsk Målungdom fleire samlingar for medlemer og interesserte. Utanom landsmøtet, som i kraft av å vera det høgste politiske organet vårt kjem i ein kategori for seg, samlar me oss vanlegvis både til vinterleir, sumarleir og haustkonferanse/-seminar.

Tilskipingane finn du under kvart sitt år: