Norsk Målungdom

Vedtak frå landsmøtet 2021

Her kjem vedtaka frå landsmøtet 2021.

Val

Sentralstyret
Leiar: Frida Pernille Mikkelsen
Nestleiar: Ådne Reidar Nes Kleppe
Styremedlem: Dordi Boksasp Lerum
Styremedlem: Tobias Christensen Eikeland
Styremedlem: Marit Voldsund Fjeldvær

1.vara: Rasmus Tennø Loe
2.vara: Anna Lovise Rekdal
3.vara: Erling Løklingholm Leivestad

Skrivar
Rebekka Hugøy Hovland

Landsstyret
Emil Nordvik
Ingvild Maria Utne Nese
Ole August Iversen
Jonas Økland
Noa Sebastian Skaare Gjerseth
Steinar Voldsund Fjeldvær
Julie Garmo
Synne Solberg
Stine Fjellkårstad
Magnus Vesterøy Bryne

1.vara: Iselin Sande Bakke
2.vara: Kristina Bjørnereim
3.vara: Ingrid Mølmen Gråsletten
4.vara: Jens Håkon Birkeland
5.vara: Simen Rønnekleiv Eriksen

Valnemnda
Bjørg Karin Dysjaland
Svein Soldal Eggerud
Henrik Hageland

1.vara: Signe Margarete Krüger Birks
2.vara: Edel-Marie Haukland

Andre verv

Representant i styret til Noregs Mållag: Frida Pernille Mikkelsen
1.vara: Ådne Reidar Nes Kleppe
2.vara: Dordi Boksasp Lerum

Representant i landsrådet til Noregs Mållag: Erling Løklingholm Leivestad
1.vara: Ingrid Mølmen Gråsletten 2.vara: Elise Tørring

Ettersynsfolk: Arild Breivold v/Unic Revisjon

Fråsegner

Landsmøtet vedtok tre fråsegner:

  • Hegn om stadnamna våre
  • Nynorskslasken NTNU
  • Meir song i skulen!

Fråsegnene kjem på nettsida så snart dei er korrekturlesne.

Program for språk i akademia og høgare utdanning

Det nye programmet blei vedtatt, og kjem på nettsida så snart det er korrekturlese.

Arbeidsprogram for 2021–2022

Programmet blei vedtatt, og kjem på nettsida så snart det er korrekturlese. Dei politiske hovudprioriteringane er språk i høgare utdanning, stortingsvalet 2021 og ny opplæringslov.

Lov-, føresegns- og tuftbrigde

Landsmøtet vedtok mellom anna å flytte tilsetjingsansvar til frå landsstyret til sentralstyret, og eit knippe endringar i tufta. Dokumenta på nettsida blir oppdaterte så snart dei er korrekturlesne.

Her finn du:

Endringar i landsmøtevedtekne program

Landsmøtet vedtok endringar i program for språk i skolen og program for talemålet og nynorsken. Dei vedtok mellom anna at Norsk Målungdom er for eit ekstra tilleggspoeng for nynorsk som hovudmål og at vi vil ha fleire dialektordbøker. Dei oppdaterte programma kjem på nettsida så snart dei er korrekturlesne.