Vervekampanjen 2016

Gjer ein skilnad for målsaka! Verv vener, sysken, klasse- eller studiekameratar og andre kjende. Slik kan DU gjere Norsk Målungdom til ein større og sterkare organisasjon. Det er på den måten me kan få endå meir gjennomslag for god språkpolitikk og meir nynorsk i kvardagen. 

Innspurtsveke!

Fram til 25. september er det innspurtsveke! Kva betyr det? Jau, at alle som vervar minst ein ny medlem under 26 år mellom 19. og 25. september får ein ekstrapremie i tillegg til dei ordinære vervepremiane. Ekstrapremien er ein supersnasen Make nynorsk great again-caps!

Lokallagskonkurranse

I år vert det også konkurranse mellom lokallaga. Studentmållaga kjempar om den gjæve vandregralen, medan dei andre lokallaga konkurrerer om fleire flotte premiar.

Det vert premie til dei tre laga som vervar flest.

1. premie – gratis vinterleir for medlemene i laget og oppslag i Motmæle

2. premie – pizzakveld med besøk av sentralstyret

3. premie – vaffeljarn

Både lokallaga og studentmållaga får utteljing for kvar ny medlem som vert verva av nokon i laget. Det vil seie at den du vervar, både gjev utteljing for deg som einskildmedlem når det gjeld kva vervepremiar du kan få, og for laget ditt i kampen mot dei andre lokallaga eller studentmållaga.

Eit døme:
24. august vervar Ivar Aasen, medlem i Ørsta Elevmållag, Hulda Garborg på stand på storefri. Ivar oppmodar Hulda til å melde seg inn med SMS. Ho finn fram mobilen og sender «NMU100 Hulda Garborg+1862+huldagarborg@nynorsk.no+Ivar Aasen» til 2090. Denne vervinga gjev utteljing både til Ørsta Elevmållag og Ivar sjølv.

Premielista

Innpurtspremie:

VervPremie
1Handlenett i Norsk Ordbog-kolleksjonen med ordet ordhitten, som tyder å vere god til å finne passande ord

2Krus frå Norsk Ordbog-kolleksjonen med ordet dagverd
3Kjøleskapspoesi med Olav H. Hauge og Ivar Aasen
5Bjøddn-panneband med Ivar Aasen-motiv


7Ivar Aasen-boksar
10Aktivitetsband frå Fitbit eller bluetooth-høgtalar


15To festivalpass til ein nynorsk musikkfestivalVervetoppen

Supervervartoppen

June Garshoel Berge:17

Sofie Hole: 10

Rose Øvretveit: 9

Pernille Nedrbø: 9

Oddbjørn Litlabø: 9

Vilde Årøen: 9

Siri Henden: 8

Anna Øihusom: 7

Kristoffer Egset: 7

Ragnhild Hilde Eikeland: 6

Marta Nagel-Alne: 5

Carl Dennis Flåte: 4

Jenny Hatlelid Holsæter: 4

Kine Svori: 4

Eline Bjørke: 4

Hege Reime: 3

Fredrik Hope: 3

Ann Iren R. Folkestad: 3

Miriam Tjugum: 3

Tone Marit Håland Dyrkolbotn: 3

Håkon Remøy: 3

Otelie Tenden: 2

Solvår Amalie Skår: 2

Olav Svela: 2

Elise Tørring: 2

Kaja Humberset: 2

Åsta Mong: 2

Daniel Fridberg Moen: 2

Brage Haugbjørn Haugen: 2

Janne Merete Bøyum: 2

Anna Rekdal: 2

Karl Peder Mork: 2

Eirik Andreas Albretsen: 2

Helena Kverneland: 2

Sara Lysgård: 2

Fredrik Tønnesen: 2

Øystein Sandve : 1

Bjørg Karin Dysjaland: 1

Peter Bjørneset: 1

Marita Staurset: 1

Ingvild Lunde: 1

Hannah Kolås: 1

Monica Tindland: 1

Gunnhild Skjold: 1

Vanessa Høgvard Bajraktari: 1

Astrid Myren: 1

Marte Pupe Støyva: 1

Åsmund Kvifte: 1

Lene Førde: 1

Heidi Ørstavik: 1

Idun Schawlann Ølnes: 1

Julie Garmo: 1

Kirsti Lunde: 1

Vårin Philips Stubhaug: 1

Mai Lene Fløysvik Hæåk: 1

Emil Nordvik: 1

Fredrik Heimsæter: 1

Torje Hommedal Knausgård: 1

Sjur Havro Bjørnstad: 1

Stein Olav Romslo: 1

Tora Fråsså Salte: 1

Aslaug Mork Topphol: 1

Synneva Gjelland: 1

Ylva Knausgård Hommedal: 1

Kari Beate Kure: 1

Birte Steinsvik: 1

Agnethe Jovall: 2

Svein Håvard Brøndbo: 1

Bjørnar Utne-Reitar: 1

Lokallagstoppen

Firda MU: 62


Søre Sunnmøre MU: 32Sogndal MU: 17

Fron MU: 11

Kongsgård EM: 6

NMU Ålesund og omland: 1

Studentmållagstoppen

SmiO: 23


SmiN:  18

SmiB: 15

Ås Studentmållag: 4

SmiT: 2

Slik vervar du

Aldri har det vore enklare å verva! Du kan anten verva med SMS, eller bruka skjemaet under.

SMS: Få den du vervar til å senda kodeord NMU100 + namn, e-post, fødeår og verva av NN til 2090. (kr. 100, gjeld medlemskap ut 2017)

Reglar

Kampanjen varer frå 22. august til 25. september. Vervingar i denne perioden kvalifiserer til premie. For studentmållaga startar kampanjen 15. august.

Medlemene må vere under 26 år (fødde i 1991 eller seinare) og ha adresse i Noreg. 

Nyverva medlemer tel ikkje dersom dei har vore medlem i NMU (betalt medlemspengar) i år eller i fjor.

Medlemene må ha betalt medlemspengar innan 28. september for at du skal få premie.

Eit lite obs: Me går gjennom alle vervingane etter 28. september for å sjå kven som er gyldige eller ikkje. Talet på vervingar kan difor gå litt ned etter at kampanjen er slutt.

Når kampanjen er slutt, kan du ta ut vervepremiar ved å kontakte skrivarstova (23 00 29 40 / skriv[krøllalfa]nynorsk.no). Siste frist for å hente ut premiar er 1. november.