Hald av 5.–10. juli og gled deg til

sumarleir i Søgne!

Programmet

Her finn du det førebelse programmet for sumarleiren. Me byr på spanande innleiingar om alt frå nynorsk, Setesdal og språkmoro til ein masse anna du lurer på eller ikkje visste du lurte på! Programmet vert oppdatert etter kvart. Les meir »

Informasjon til føresette

Det hender at foreldre er litt redde for å sende ungdomane sine avgarde aleine. Difor har me laga eit lite informasjonsskriv til uroa foreldre, slik at dei kan kjenne seg tryggare. Les meir »

Praktisk

Leiren er 5.-10. juli på Tangvall skule i Søgne kommune, sørvest for Kristiansand. Det vert mykje moro, spanande kurs og innleiingar – og ikkje minst målungdomar frå heile landet. Leiren kostar 500 kroner for dei som betalar før 5. juli, og 700 kroner for dei som betalar etter den datoen. Meir detaljert info om kvar leiren skal vere kjem so snart alle detaljar er i orden!

Reiseruter

Me dekkjer billegaste reiseveg for alle medlemer. Her finn du tilrådde reisevegar frå ulike stader i landet. Les meir »

Meld deg på